Communications Fac. Sci, Uni. Ank. Ser. A1
A Journal of
Ankara University
since 1948.
 

Papers for 2016 Vol.65 No. 2
are
welcome!

"Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin kesin olmasını ister; kesinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaktır." M. Kemal ATATÜRK


BÖLÜMÜMÜZE  FEDEK TARAFINDAN 30 NİSAN 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YILLIK SÜREYLE AKREDİTASYON VERİLMİŞTİR
11. ANKARA MATEMATİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU
26-27 MAYIS 2016
Duyurular

2015-16 Bahar Dönemi Final/Büt. Tarihleri- 15.04.2016

2015-16 Bahar Dönemi Arasınav Tarihleri- 28.03.2016

2015-16 Bahar Dönemi Ders Programı- 02.02.2016

2015-16 FBE Ders Programı- 15.02.2016

2015-2016 Bahar Yarıyılı Okutulacak Dersler ve Öğretim Üyeleri - 01.02.2016

Matematik Bölümü Tüm Dersler ve Kredileri- 03.09.2015

2015-16 Yılı Akademik Takvim- 07.09.2015

2015-16 FBE Seminer Programı- 15.09.2015

Ankara TTO Bilgilendirme- 30.03.2016

Bölüm Seminerleri Çarşamba Günleri Seminer Odasında 15:30 da Yapılmaktadır

Tarih: 11.05.2016

Sunan: Abdullah ÖZBEKLER (Atılım Üniversitesi)

Konu: Lyapunov ve Vallée-Poussin Tipi Eşitsizlikler Yardımıyla Kuvvet Terimli Diferansiyel Denklemlerde Eşlenik Olmaması Durumu