papers are welcome

"Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin kesin olmasını ister; kesinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaktır." M. Kemal ATATÜRKDuyurular

2014-2015 Bahar Dönemi Ders Programı - 15.02.2015

2014-2015 Bahar Dönemi FBE Ders Programı - 15.02.2015

2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 27.08.2014

2014-2015 Öğretim Yılı Öğrenci Danışman Dağılımı - 27.08.2014

Matematik Bölümü Tüm Dersler ve Kredileri- 27.08.2014

 

Bölüm Seminerleri Çarşamba Günleri Seminer Odasında 15:30 da Yapılmaktadır

Tarih: 25.02.2015 Saat 15:30

Sunan: Deniz İLALAN(Çankaya Üniversitesi)

Konu: Stokastik fark denklemlerinin Fourier serisi yardımıyla stokastik diferansiyel denklemlere dönüştürülmesi

     
Web Tasarım ve Kodlama Dr. Nuri ÖZALP- 2015