Communications Fac. Sci, Uni. Ank. Ser. A1
A Journal of
Ankara University
since 1948.
 

Papers for 2017 Vol.66 No. 1
are
welcome!

"Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin kesin olmasını ister; kesinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaktır." M. Kemal ATATÜRK


BÖLÜMÜMÜZE  FEDEK TARAFINDAN 30 NİSAN 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YILLIK SÜREYLE AKREDİTASYON VERİLMİŞTİR
 
Duyurular

2016-17 Arasınav Tarihleri- 03.11.2016

2016-17 Akademik Takvim- 18.09.2016

Matematik Bölümü Okutulacak Dersler- 18.09.2016

Matematik Bölümü Ders Programı- 18.09.2016

FBE Yüksek Lisans/Doktora Ders Programı- 18.09.2016

Ankara TTO Bilgilendirme- 30.03.2016

Bölüm Seminerleri Çarşamba Günleri Seminer Odasında 15:30 da Yapılmaktadır

Tarih: 30.11.2016

Sunan: Sinem ÇELİK ONARAN (Hacettepe Üniversitesi)

Konu: Düğümler ve Kontakt Yapılar