Bölümümüz Lisans ve Yüksek Lisans/Doktora öğretiminin yanısıra Uygulamalı Matematik, Reel ve Kompleks Analiz, Fonksiyonel Analiz, Cebir, Geometri ve Topoloji alanlarında yoğun şekilde bilimsel araştırma yapmakta ve Türkiye Üniversiteleri Matematik Bölümleri arasında SCI yayın sıralamasında üst sıralardaki yerini korumaktadır. ( 2016 sıralamasında birinci sıradadır.)

Bölümümüzün 1948 yılından beri yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak yayınlama başarısını gösterdiği bilimsel dergi “Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics” üç önemli indeksleme kuruluşu Web of Science(ESCI), MathSciNet ve ZbMath ve ulusal kuruluşumuz ULAKBIM tarafından indekslenmektedir.

Akademisyenlerimizin çalışma alanları ve güncel yayınları PERSONEL linkindeki kişisel WEB sitelerinden öğrenilebilir.