Bölüm Başkanı
:
Prof. Dr. Nuri ÖZALP
Bölüm Başkan Yardımcıları
:
Doç.Dr. Sevda SAĞIROĞLU PEKER
Doç. Dr. Murat OLGUN
Bölüm Sekreterleri
:
Cengiz GÜLDÜ
Gözde KARAKOÇ 
Telefon
:
0312 212 6720 / 1236
Fax
:
0312 223 5000
 ANA BİLİM DALLARI ve AKADEMİK KADRO
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
Prof.Dr. Sait HALICIOĞLU
Prof.Dr. Ali Bülent EKİN(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Murat ŞAHİN
Doç.Dr. Burcu ÜNGÖR
Araş.Gör. Tuğçe ÇALCI

Araş.Gör. Emre GÜDAY 
FONKSİYONEL ANALİZ
Prof.Dr. Cihan ORHAN
Prof.Dr. Elgiz BAYRAM
Prof.Dr. Şeyhmus YARDIMCI(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Yelda AYGAR
Doç.Dr. Mehmet ÜNVER
Dr. Öğr.Üyesi
İbrahim ERDAL
Araş.Gör. Mustafa GULFIRAT
GEOMETRİ
Prof. Dr. Yusuf YAYLI(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. F. Nejat EKMEKCİ
Doç. Dr. İsmail GÖK
Araş.Gör. Seher KAYA 
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK
Doç.Dr. Murat OLGUN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Oktay ÖLMEZ

Doç.Dr. Elif TAN
REEL ve KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ
Prof.Dr. Ayhan ŞERBETCİ
Prof.Dr. Gülen BAŞCANBAZ TUNCA
Prof.Dr. İbrahim BÜYÜKYAZICI(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Canay AYKOL
Doç.Dr. Sezgin SUCU
Öğr.Gör. Dr. Çiğdem ATAKUT
TOPOLOJİ
Prof.Dr. Erdal GÜNER(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Sevda SAĞIROĞLU PEKER 

• Araş.Gör. Meryem BİTEN 
UYGULAMALI MATEMATİK
Prof.Dr. Hüseyin BEREKETOĞLU 
Prof.Dr. Nuri ÖZALP (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Fatma TAŞDELEN YEŞİLDAL
Prof.Dr. Ayşe Feza GÜVENİLİR  (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Fatma KARAKOÇ
Doç.Dr. Rabia AKTAŞ
Doç.Dr. Arzu ÖĞÜN
Doç. Dr. Elif DEMİRCİ
Doç.Dr. Serhan VARMA
Doç.Dr. Gizem SEYHAN
Araş.Gör. Dr. Musa Emre KAVGACI
Araş.Gör. Özlem BAŞ
Emekli Öğretim Üyeleri ve Görevlileri (2000 yılından sonra)

Prof.Dr. Ertan İBİKLİ
• Prof.Dr. Ioannis P. STAVROULAKIS (Visiting professor-2017)
• Doç. Dr. Hesna KABADAYI
• Yard.Doç.Dr. Cafer COŞKUN
• Prof.Dr. Abdullah ALTIN
• Prof.Dr. Öner ÇAKAR
• Prof.Dr. H.Hilmi HACISALİHOĞLU
• Prof.Dr. Cevat KART
• Prof.Dr. Sabahattin BALCI
• Prof.Dr. Mustafa ÇİÇEK
• Prof.Dr. Arif SABUNCUOĞLU
• Dr. Şennur NAS
• Dr. Yavuz SİNOPLU