http://mathematics.science.ankara.edu.tr/seminerler/

2018-2019 Akademik Yılı
MATEMATİK BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ

Haftalık bölüm seminerleri çarşamba günleri 15:30 da Bölüm seminer odasında yapılmaktadır. Seminerler konuya ilgi duyan herkese açıktır.

24 Nisan 2019

Ali Ulvi YILMAZER

Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Özel ve Genel Görelilik Teorilerinin Fiziksel ve Matematiksel Temelleri

Abstract:

Görelilik teorileri günümüz modern fiziğinin ana iskeletini oluşturur. Belirli simetri dönüşümleri  (koordinat ya da iç-uzay) altında fizik yasalarının formlarının değişmez kalması ilkesi hem uzayzaman düşüncemizi şekillendirmiş hem de doğadaki temel etkileşmeleri ve  tüm fiziksel evreni birleştirici bir tablo halinde tasvir edebilmemizi mümkün kılan yolu açmıştır. Görelilik teorilerinin tarihsel gelişimleri, kuvvetli eşdeğerlik ilkesi, fiziksel öngörüleri ve dayandığı matematiksel yapılar didaktik bir tarzda örneklerle sergilenecek, simetrinin temel doğa etkileşmelerini nasıl dikte ettiği vurgulanacaktır.