• Akademik personel görev tanımları ilgili sayfalarındadır.
  • Bölüm Sekreterleri: Lisans/ Lisansüstü öğrenciler ve bölümle ilgili yazışmalar, Bölüm Başkanlığı sekreterliği, gelen/giden evrak