MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖREV DAĞILIM TABLOSU

Koordinatörlük/Sorumluluk Ekip
Akreditasyon Komisyonu Prof.Dr.A.Feza GÜVENİLİR, Doç.Dr.Oktay ÖLMEZ, Doç.Dr.Murat OLGUN
Bologna Komisyonu Prof.Dr.Nuri ÖZALP, Prof.Dr.Gülen B. TUNCA,

Doç.Dr.Serhan VARMA

Bologna ders içerikleri ve AKTS lerin belirlenmesi Doç.Dr.Murat OLGUN, Prof. Dr. Fatma KARAKOÇ,

Doç.Dr.Sevda SAĞIROĞLU PEKER,  Doç.Dr.İsmail GÖK

Akademik Teşvik Ödeneği Prof.Dr.Nuri ÖZALP, Doç.Dr.İsmail. GÖK,

Doç.Dr.Rabia.AKTAŞ, Doç.Dr.Burcu. ÜNGÖR

Bölüm Tanıtım Komisyonu Doç.Dr.Oktay ÖLMEZ, Doç.Dr.Elif Demirci HAMAMCIOĞLU

Doç.Dr.Serhan VARMA

Erasmus-Farabi Koordinatörü Doç.Dr.Sevda SAĞIROĞLU PEKER
Çift Diploma Prog. Koordinatörü

(Bölüm programına uygun eşdeğer :

iki yıl içeride iki yıl dışarıda çift diploma)

Doç.Dr.Sevda SAĞIROĞLU PEKER
Mevlana (yurtiçi-yurtdışı değişim) Koord. Doç.Dr.Murat ŞAHİN
UYM Dersi Sorumlusu Doç.Dr.Sezgin SUCU, Arş.Gör.Tuğçe ÇALCI
Bilgisayar Laboratuarı (Komisyonu) ve Bölüm WEB Sorumlusu Prof.Dr.Nuri ÖZALP, Doç.Dr. Elif DEMİRCİ HAMAMCIOĞLU
Bölüm Hurda Komisyonu Prof.Dr.İbrahim BÜYÜKYAZICI, Doç.Dr.Murat ŞAHİN, Doç.Dr.Sezgin SUCU
Bölüm TUBITAK ve BAP İhale Komisyonu Doç.Dr.Murat OLGUN, Doç.Dr.Rabia AKTAŞ, Doç.Dr.Mehmet ÜNVER
Bölüm içi Genel Lisans Eğitim Komisyonu Prof.Dr.Elgiz BAYRAM, Prof.Dr.F.Nejat EKMEKCİ, Prof.Dr.Erdal GÜNER

Doç.Dr.İsmail GÖK, Doç.Dr.Murat OLGUN, Doç.Dr.Arzu ÜNAL

Öğr.Gör.Dr.Çiğdem ATAKUT

Çift Anadal ve Yandal Koordinatörü Doç.Dr.Rabia AKTAŞ, Doç.Dr. Canay AYKOL YÜCE
Yatay-Dikey Geçiş Komisyonu Prof.Dr.Yusuf YAYLI, Prof.Dr.İbrahim BÜYÜKYAZICI
İş Yeri Eğitimi  Koordinatörü Doç.Dr.İsmail GÖK
Bölüm Yemekhane Denetim Sorumlusu Doç.Dr.Serhan VARMA
Bölüm Seminerleri Koordinatörü Doç.Dr.Murat ŞAHİN, Doç.Dr.Mehmet ÜNVER
Sosyal Faaliyetler Komisyonu Prof.Dr.Şeyhmus YARDIMCI, Doç.Dr.İsmail GÖK, Doç.Dr.Rabia AKTAŞ

Doç.Dr.Sevda SAĞIROĞLU PEKER, Doç.Dr.Yelda A. KÜÇÜKEVCİLİOĞLU

Ders ve Sınav Programı Koordinatörü Prof.Dr.Nuri ÖZALP
Danışman ve Danışmanlık Sorunları Prof.Dr.Nuri ÖZALP, Doç.Dr.Sevda SAĞIROĞLU PEKER
Gözetmen Dağılımı
Arş.Gör.Seher KAYA, Arş.Gör.Meryem BİTEN
Ders Programları Dağılım
Arş.Gör.Musa Emre KAVGACI, Arş.Gör.Tuğçe ÇALCI
Lisansüstü Ders Programları
Doç.Dr.Gizem SEYHAN ÖZTEPE
Sınav Programı Sorumlusu
Dr.Elif TAN, Arş.Gör.Mustafa GÜLFIRAT
Matematik Topluluğu
Doç.Dr.Mehmet ÜNVER,Doç.Dr. Yelda A. KÜÇÜKEVCİLİOĞLU
Yıllık Düzenleme Komisyonu
Prof.Dr.Gülen BAŞCANBAZ TUNCA- Doç.Dr.Gizem SEYHAN
Bilimsel Araştırma, Planlama ve Geliştirme Komisyonu Prof.Dr.Nuri ÖZALP, Prof.Dr.Şeyhmus YARDIMCI, Prof.Dr.Elgiz BAYRAM
Lisansüstü Eğitim Komisyonu Prof.Dr.Nuri ÖZALP, Prof.Dr.Fatma KARAKOÇ
ÖYP Büro Malzemeleri Koordinatörü Doç.Dr.Murat OLGUN