Ankara Üniversitesi Öğrenci Yönetmelik ve Yönergeleri

Ankara Üniversitesi Öğretim Programlarının değiştirilmesi sırasında yaşanacak İntibak sorunlarının çözüm ilkeleri